Utskifting av takrenner

Moss Blikkenslager fikk i oppdrag å bytte takrenner fra tre til kobber. Dette skyldes at det ofte oppstår lekkasjer i tre-takrennene.

Kunden ønsket å bytte til Kaizer skjøtefrie takrenne systemer for å få enklere vedlikehold.