Gesimsbeslag

Gesimsbeslag har som jobb å fange opp og lede bort regnvann på en mest mulig effektiv måte, det viktig at parapetbeslaget utformes korrekt. Overgangssonen mellom fasade og flate tak må tåle mye vind og nedbør.

Skjøter og innfestning

Vi monterer gesimsbeslag med falsede skjøter. Da blir beslagene forankres med skjult innfesting (klammere) og faren for lekkasjer ned langs festeskruene på toppen av parapeten elimineres.

Dryppnese

Kanten på beslaget ned langs fasaden blir montert noe ned på fasaden. Dette er for å unngå misfarging og for å unngå unødige vannpåkjenninger ned langs fasaden.

Skjerming mot inndrev og lufting av kledning

Når parapet og yttervegger er massive (ytterveggen har ikke luftet kledning), kan beslaget avsluttes tett inn mot veggflaten. Dryppnesen må være minst 20 mm. Dette er aktuelt for betongvegger, sandwichvegger eller murvegger.

Når fasadene har luftet kledning, må parapetbeslaget være utformet for å tilfredsstille to, litt motstridende funksjonskrav: skjerming mot inndrev av nedbør (være så tett som mulig), og i tillegg gi mulighet for utlufting av veggkledningen (være åpen).

Vi i Moss Blikkenslagverksted har gode løsninger for å i gi lang levetid, noe beslagene skal ha.

Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende befaring