Taksikring

Snøfangere

Snøfangerens oppgave er å redusere faren for at snø og is ikke raser og skader de som, beveger seg i nærheten. Har du tak med glatt overflate må det monteres snøfangere på taket. Dette må også monteres selv om taket har en ru overflate med takvinkel over 27 grader eller mer.

Takstiger

Takstige skal brukes for sikker adkomst til pipe, der tilsyn/feiing skal foregå på skråtak. Der det ikke er tilgang via for eksempel loftsluke, krever arbeidsmiljøloven at det skal være en godkjent på montert takstige.

Pipeplattformer

Pipeplattformer sikrer trygg adkomst for feier og vedlikeholdsarbeider på taket.

Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende befaring!