Gradrenner

Gradrennen har som oppgave og holde retningsendringer på skråtak tett. Når taktekningen er en opplektet tekning, må vinkelrenner alltid utføres med et solid materiale, og vanligvis er det beslag av metall.

Opplektet taktekning er alle tekninger som er montert på lekter og sløyfer. Eksempler på slike tekninger er krum og flat takstein og metallplater.

Slike taktekninger må alltid suppleres med solide beslagløsninger i overgangene mot tilstøtende bygningsdeler og i overgangen mellom takflater, altså i gradrennene.

Det er viktig at taket vedlikeholdes jevnlig. I gradrenner samler det seg ofte kvist og løv. Dette hindrer vannet i å renne uhindret bort fra taket. Resultatet kan bli at vannet trenger inn under skjøtene i taket og forårsake skader i undertak og vegger.

Derfor bør du rengjøre gradrenner og gjerne løv minst en gang i året.

Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende befaring!