Kobber

Kobber er et stabilt, lite reaktivt metall som er lett å bearbeide. Metallet har historisk vært det mest eksklusive materialet å tekket taket med.

Eldre bygg med kompliserte former som spir eller tårn er gjerne tekket med kobber. Kobberplater er et kostbart tekkemateriale.

I løpet av 1860-tallet ble metalltak populær på bolighus. I København finnes det en rekke hus som er tekket med sink eller kobber.

Kilder:

Store norske leksikon, Bygg og bevar