Stål

Stål ble på 1800-tallet brukt på standsmessige hus. Det var kostbart og tidkrevende å produsere plater som var tynne nok til å brukes på tak.

Med den industrielle revolusjonen kom valseverkene og som følge av dette sank prisene særlig på ståltak. Etter hvert ble materialet brukt på låver og uthus.

På slutten av 1800-tallet kom de kjente og kjære bølgeblikkplatene.

I områder med fuktig og saltholdig luft, som f.eks. ved kysten, anbefaler plateleverandørene å bruke aluminium isteden for stål. Erfaringen viser at selv om stålplatene er galvaniserte, kan det etter noen år fremkomme kantkorrosjon. 

Skulle taket få en skade, må ståltaket behandles slik at ikke skaden forverres.