Blikkenslager

Vi har god erfaring med blikkenslager-arbeid fra private boliger, næringsbygg og fra boligsameier. Dette gjør at vi raskt finner den løsningen som passer best for deg, enten det er takbelegg, folie eller blikk.

 • Pipebeslag En pipehatt forlenger pipens levetid. Moss Blikkenslagerverksted AS utfører pipetekking på nye og eldre hus. Store mengder nedbør gjør at murpiper begynner å trekke inn vann.
 • Luftehatter – Takhattens funksjon er å tette rundt rørgjennomføringer i taket, f. eks ved utlufting for kloakk, avsug fra kjøkken eller våtrom m.m. Takhattene produseres etter mål og kundens fargevalg.
 • Takrenner En takrenne er en innretning på en bygning som har som oppgave å samle og lede bort vann fra bygningenes konstruksjon. Vanligvis koble til et nedløpsrør, og ned i grunnen uten at vannet trekker inn i bygningen eller renner nedover. Vårt verksted har også Kaizer skjøtefrie takrenne systemer.
 • Gradrenner Gradrennen har som oppgave og holde retningsendringer på skråtak tett. Når taktekningen er en opplektet tekning, må vinkelrenner alltid utføres med et solid materiale, og vanligvis er det beslag av metall.
 • Gesimsbeslag Gesimsbeslag har som jobb å fange opp og lede bort regnvann på en mest mulig effektiv måte. Det viktig at parapetbeslaget utformes korrekt. Overgangssonen mellom fasade og flate tak må tåle mye vind og nedbør.

Taksikring

 • Pipeplattformer
  Pipeplattformer sikrer trygg adkomst for feier og vedlikeholdsarbeider på taket.
 • Snøfangere
  Snøfangerens oppgave er å redusere faren for at snø og is ikke raser og skader de som, beveger seg i nærheten. Har du tak med glatt overflate må det monteres snøfangere på taket. Dette må også monteres selv om taket har en ru overflate med takvinkel over 27 grader eller mer.
 • Takstiger
  Takstige skal brukes for sikker adkomst til pipe, der tilsyn/feiing skal foregå på skråtak. Der det ikke er tilgang via for eksempel loftsluke, krever arbeidsmiljøloven at det skal være en godkjent på montert takstige.

Moss Blikkenslagerverksted AS leverer alt innen blikkenslager yrket.

Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende befaring!