Pipeplattformer

Pipeplattformer sikrer at feier og vedlikeholdspersonell har trygg adkomst fra taket.

Pipeplattformen forhindrer også skader på takplater ved feiling.