Snøfangere

Snøfangere sikrer mot snøras og issvuller som faller ned fra tak. Som huseier er du ansvarlig for å sikre at snø ikke raser fra taket og skader noen. Den enkleste måten å gjøre dette på er å montere snøfangere. 

Ifølge byggteknisk forskrift (TEK10) må alle bygninger med tilstrekkelig fall for at snø kan rase ned, sikres med snøfangere.

Årlig skjer det personskader og materielle skader på grunn av snøras fra tak. Skulle en fotgjenger, bil, eller dyr, bli truffet av istapper eller snøras, kan det rettes erstatningskrav mot deg som huseier.