Takstiger

Takstige skal brukes for sikker adkomst til pipe, der tilsyn/feiing skal foregå på skråtak. Det skal også være trygt for deg selv og eventuelle håndverkere som skal jobbe på taket. Derfor er det viktig med takstige.

Der det ikke er tilgang via for eksempel loftsluke, krever arbeidsmiljøloven at det skal være en godkjent på montert takstige.

Manglende takstige kan være årsaken til at feiing ikke blir utført. Utelatt feiing av medfører ikke at feieavgiften bortfaller dersom feiing ikke utføres. Dette fordi det er eiers ansvar ansvar at feieren har tilfredsstillende adkomst til hele fyringsanlegget, ifølge forskrift om brannforebygging.

For at takstigen skal være godkjent må følgende være i orden:

  • Takstige som benyttes skal være godkjent og må monteres i henhold til monteringsanvisning fra produsenten.
  • Takstigen skal være festet i bærende konstruksjon.
  • Takstige skal være slik utformet at adkomst fra stige opp til tak, over til takstige, kan foregå på en sikker måte.
  • Avstanden mellom trinn og takbelegg skal være så stor at foten får skikkelig feste.

Plan- og bygningsloven gir et alminnelig påbud om å sørge for sikkerhetstiltak mot skade på liv og helse. Dette påbudet er generellt og gjelder uansett om personen som skal sikres er arbeidstaker eller ikke. I tillegg kommer Arbeidstilsynets forskrifter som omfatter arbeidstakere spesielt. Arbeidstilsynets forskrifter omfatter bla. feierarbeid, snørydding, blikkenslagerarbeid m.v. I forskriftene heter det at «Når det arbeides på tak eller andre konstruksjoner som der det er fare for fall, skal arbeidsstedet sikres».