Taksikring

Snøfangere Snøfangerens oppgave er å redusere faren for at snø og is ikke raser og skader de som, beveger seg i nærheten. Har du tak med glatt overflate må det monteres snøfangere på taket. Dette må også monteres selv om taket har en ru overflate med takvinkel over 27 grader eller mer. Takstiger Takstige skal […]

Nedløpsrør

Vi leverer nedløpsrør i standard dimensjon og farge fra leverandør etter kundens ønske. Nedløp er viktige for å få regnvannet bort fra fasaden, slik at grunnmur og kjeller beskyttes mot fuktskader. Vann er en av de største årsakene til byggskader.  Nedløp kan også leveres i forskjellige materialer som for eksempel aluminium, sink, kobber, stål, plast […]

Gesimsbeslag

Gesimsbeslag har som jobb å fange opp og lede bort regnvann på en mest mulig effektiv måte, det viktig at parapetbeslaget utformes korrekt. Overgangssonen mellom fasade og flate tak må tåle mye vind og nedbør. Skjøter og innfestning Vi monterer gesimsbeslag med falsede skjøter. Da blir beslagene forankres med skjult innfesting (klammere) og faren for […]

Gradrenner

Gradrennen har som oppgave og holde retningsendringer på skråtak tett. Når taktekningen er en opplektet tekning, må vinkelrenner alltid utføres med et solid materiale, og vanligvis er det beslag av metall. Opplektet taktekning er alle tekninger som er montert på lekter og sløyfer. Eksempler på slike tekninger er krum og flat takstein og metallplater. Slike […]

Takrenner

En takrenne er en innretning på en bygning som har som oppgave å samle og lede bort vann fra bygningenes konstruksjon. Vanligvis koble til et nedløpsrør, og ned i grunnen uten at vannet trekker inn i bygningen eller renner nedover. Takrennene leveres ofte i lakkert stål, sink, kobber og aluminium. Takrenner festes med beslag på […]

Luftehatter

Takhattens funksjon er å tette rundt rørgjennomføringer i taket, f. eks ved utlufting for kloakk, avsug fra kjøkken eller våtrom m.m. Takhattene produseres etter mål og kundens fargevalg. Takhatter og pipebeslag er det viktig å sjekke. Da bør du se etter at blikk er komplett. Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende befaring!

Pipebeslag

En pipehatt for lenges pipens levetid. Moss Blikkenslagerverksted AS utfører pipetekking på nye og eldre hus. Store mengder nedbør gjør at murpiper begynner å trekke inn vann. Våre egenproduserte pipehatter er konstruert slik at vannet ledes bort. Pipen blir beslått fra toppen og helt ut over taksteinen. Dette minsker slitasje og gjør det hele mer […]

Pipeplattformer

Pipeplattformer sikrer at feier og vedlikeholdspersonell har trygg adkomst fra taket. Pipeplattformen forhindrer også skader på takplater ved feiling.

Takstiger

Takstige skal brukes for sikker adkomst til pipe, der tilsyn/feiing skal foregå på skråtak. Det skal også være trygt for deg selv og eventuelle håndverkere som skal jobbe på taket. Derfor er det viktig med takstige. Der det ikke er tilgang via for eksempel loftsluke, krever arbeidsmiljøloven at det skal være en godkjent på montert […]

Snøfangere

Snøfangere sikrer mot snøras og issvuller som faller ned fra tak. Som huseier er du ansvarlig for å sikre at snø ikke raser fra taket og skader noen. Den enkleste måten å gjøre dette på er å montere snøfangere.  Ifølge byggteknisk forskrift (TEK10) må alle bygninger med tilstrekkelig fall for at snø kan rase ned, sikres […]